dilluns, 31 d’octubre de 2016

TALLER D'ESTRATÈGIES D'ESTUDI (novembre)APRENDRE A APRENDRE
Els nens aprenen diferents tècniques d’estudi per tal d’aplicar al temari escolar i optimitzar el seu rendiment escolar.

Metodologia
-       Teoria i pràctica de diferents tècniques
-       Recursos mnemotècnics per desenvolupar capacitats memorístiques.
-       Grups reduïts

Dies: 7, 14, 21, 28 de novembre, i 12 de desembre
Horari: 17:30 a 19:00 h

Preu: 125 €

Lloc
Bruc – Gabinet de psicologia i logopèdia

       93 245 40 15ESTRATÈGIES:

VISUALITZACIÓ 
        
ASSOCIACIÓ
ORGANITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ
SUBRATLLAT
PLEMA/APÒCRIF