dimarts, 1 d’octubre de 2013

La nostra aula !!! ** Nou servei**


L’AULA de TÈCNIQUES D’ESTUDI és un espai on ajudem als alumnes a estudiar, donant eines i recursos per a optimitzar el temps d’estudi i millorar el rendiment acadèmic.
 OBJECTIUS GENERALS DE L’AULA :
1.)      Aprendre DIFERENTS TÈCNIQUES D’ESTUDI per tal d’aplicar als temaris escolars i OPTIMITZAR el seu rendiment escolar.

-          Esquemes
-          Mapes Conceptuals
-          Associació/Subratllat/Extracció d’informació.

2.)      Aprendre a AUGMENTAR LES CAPACITATS DE MEMÒRIA  mitjançant recursos mnemotècnics.

-          Tècniques : visualització/associació
-          Ús d’apòcrifs
-          Memòrització de paraules, textos, nombres, dibuixos…
-          Jocs per a estimular la memoria visual i auditiva i aplicació de tècniques diferents.

3.)      Saber ORGANITZAR I PLANIFICAR la matèria per a estudiar.

4.)      Millorar la PREPARACIÓ DELS EXÀMENS.

ADREÇAT A:
ü  Alumnes de Cicle Superior i ESO

RECOMANAT A:
ü  Alumnes que els hi costa planificar els estudis.
ü  Alumnes que desconeixen tècniques d’estudi.
ü  Alumnes que volen millorar el seu rendiment escolar.Millorant les tècniques d’estudi afavorim l’autonomia personal en l’aprenentatge, disminuïm l’estrès davant dels exàmens i augmentem el rendiment acadèmic.